Pak je koffers

HET KABOUTERPAD - kleuters - natuur

Het Kabouterpad vertrekt vanuit de leefwereld van de kleuter. Kleuters stellen steeds opnieuw vragen en verwonderen zich steeds over andere dingen. Het kabouterpad wijst de weg: grappige kabouters nodigen de kleuters uit om met alle zintuigen de wereld van het bos te verkennen en te beleven.

Alle materialen zitten verpakt in een caddy: kleurrijke kabouters die uitgezet worden in een natuurzoekpad en 44 kleurrijke, leuke en aansprekende opdrachtkaartjes om te voelen, te proeven, te zien, te horen en te ruiken. Er zijn gekke, droevige, blije, stoere, zeemzoete, dorstige, kleddernatte, aardige, prikkerige, treurige en ... vele andere kabouters. De begeleider maakt zelf een selectie.

DE BOSKOFFER - alle graden BaO - park en bos


Dit is de ‘oudste’ koffer en ondertussen meest verspreide en gebruikte koffer in de provincie. Hij bevat de materialen waarmee je, samen met je klas, tijdens alle seizoenen het bos kunt onderzoeken en beleven. Je kunt aan de slag met loepen, spiegels, boomhoogtemeters, zoekkaarten en nog tal van andere spullen.

LANDSCHAPSKOFFER - alle graden BaO

Naast de natuur speelt de mens een belangrijke rol in het ontstaan van landschappen. Door de eeuwen heen is een grote variatie aan cultuurlandschappen ontstaan die op verschillende manieren waardevol kunnen zijn. Voor de leerkracht kan het landschap een dankbaar onderwerp zijn voor een vakoverschrijdend project: immers een landschap laat zich lezen, het toont zijn verleden en geeft een indicatie over hoe natuur en mens ermee omspringen. Observeren, typeren, verwoorden, beschrijven, schetsen, discussiëren, afstanden schatten, kaartlezen, ... allemaal vaardigheden die in een praktische veldwerkoefening aan bod kunnen komen en waarmee eindtermen en ontwikkelingsdoelen worden gerealiseerd. De landschapskoffer bevat alle materialen die nodig zijn om rond landschap te werken. Tevens bevat de bundel met lesbrieven nog tal van suggesties voor voorbereiding of naverwerking in de klas.