Wat is een natuurouder?

Een natuurouder vindt het leuk en zinvol om met kinderen terug de natuur in te trekken, ook tijdens de schooluren. Net daarom helpen natuurouders graag bij de voorbereiding en de organisatie van natuur-leuke momenten.

Leerkrachten kunnen de hulp inroepen van natuurouders bij het organiseren van natuur- en milieueducatieve activiteiten.

Hun enthousiasme kan ingeschakeld worden bij:

| het begeleiden van groepjes tijdens groepswerk in klas
| opzoekwerk voor/tijdens/na de les, al dan niet met kinderen
| materialen verzamelen (bv. uitleenkoffers)
| organisatie en begeleiden van werkmomenten (bv. vetbollen maken, voederplankjes ontwerpen, …)
| mee-begeleiden van natuurwandelingen, fietstochten, uitstappen en acties
| een natuur- of milieuproject ondersteunen op school
| de MOS-werking of het oudercomité
| het begeleiden van onderzoekjes in de natuur (water, kriebelbeestjes, compost, …)

Wie kan natuurouder worden?

Een natuurouder in spe hoeft geen deskundige te zijn wat betreft natuur en milieu. Er wordt geen speciale voorkennis vereist, enthousiasme is voldoende.

Het profiel van een natuurouder:

| het eigen enthousiasme voor de natuur met kinderen willen delen
| zich (soms) kunnen vrijmaken tijdens de schooluren
| in groep kunnen werken
| een potje geduld hebben
| een binding met de school hebben
| graag actief bezig zijn

Hoe word je een natuurouder?

Natuurouder worden is een groepsgebeuren. Het initiatief begint bij de school zelf. Een natuuroudertraject opstarten kan op elk moment tijdens het schooljaar. Als directie en leerkrachten samen een natuurouderwerking willen op school, maken ze dit kenbaar aan alle ouders (bv. via de natuurouderfolder, een oproep op de website, via facebook, …).

De school verzamelt de gegevens van de geïnteresseerde ouders. Is de groep voldoende groot (streefgetal 10), dan biedt de dienst natuur- en milieueducatie een gratis vormingsaanbod.
Tijdens een eerste kennismakingsmoment plannen we de organisatie van het vormingstraject. In een 6-tal sessies krijg je als toekomstig natuurouder zicht op de andere enthousiaste ouders, het NME-aanbod?, hoe kinderen leren, het werken met leskoffers, het organiseren van veldwerkactiviteiten buiten de klas, afspraken maken met leerkrachten, ....
Deze mix van theorie en praktijk ronden we af met doe-activiteiten met de kinderen van de school.