Landschapsplannen

Woon je ‘op den buiten’ en heb je een weide, akker of een lapje grond waar je momenteel niets mee doet? Wil je bijdragen aan de biodiversiteit en het landschap in de omgeving door dit lapje grond aan te kleden met (fruit)bomen, hagen, struiken, een poel of een houtkant? Dan kan je bij het Stadlandschap Leie en Schelde terecht voor de opmaak en uitvoering van een landschapsplan!

Doel?

  • Verfraaiing van het landschap: Het doel van zo’n landschapsplan (bij particulieren) of landschapsbedrijfsplan (bij landbouwers) is om het landschap te verfraaien en dit zowel voor de eigenaar van het terrein als voor de buurtbewoners, toevallige passanten en recreanten.

  • Ecologische versterking van de omgeving: Naast de visuele opwaardering van het landschap zorgt de aanleg van hagen, houtkanten, bomenrijen en poelen ook voor een ecologische versterking van de omgeving. Planten en dieren kunnen zich via deze kleine landschapselementen doorheen het landschap verplaatsen, er zich verschuilen, nest maken of naar voedsel zoeken.

Hoe?

  1. Gewapend met fototoestel en kaartmateriaal komt de landschapsconsulent - op jouw vraag - langs om na te gaan hoe jouw specifieke wensen en onze doelstellingen verenigd kunnen worden in een mooi landschapsplan.

  2. Een voorstel wordt opgemaakt, met info over welke soorten geschikt zijn voor jouw terrein en waar je die het best kan planten.

  3. Ben je akkoord? Dan bestelt het Stadlandschap het plantgoed en worden verdere afspraken rond levering en aanplanting gemaakt. Voor particulieren kunnen beplantingen tot 70 % worden gesubsidieerd, voor landbouwers zelfs tot 100 %!

Opgelet!
Een landschaps(bedrijfs)plan is geen standaardplan dat zomaar en overal toepasbaar is. Terrein- en omgevingskenmerken (waterpeil, bodem, type landschap) en de ambities van de aanvrager bepalen mee hoe het uiteindelijk plan er kan uit zien: meidoornhagen als perceelsafbakening, fruitbomen in een weiland, lindes aan de toegangspoort, een eikendreef naar het erf, een poel, knotwilgen langs de beek, … .

Bebouwde omgeving en industriegebieden komen niet in aanmerking.

En daarna?
Ook voor het onderhoud van de aanplantingen bestaan er heel wat ondersteuningsmogelijkheden (zoals de knotploeg Knotsgek, gemeentelijke subsidies, beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij, …). De landschapsconsulent informeert je graag over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Meer info + contact:
[email protected]