Landschapsplannen

Wat kunnen we voor jou doen?
Woon je ‘op den buiten’ en heb je een aanzienlijke lap grond? Wil je die weide of akker, dat braakliggend stuk of die tuin aankleden met kleine landschapselementen zoals inheemse knot- of fruitbomen, hagen, houtkanten of zelfs een poel? Neem dan zeker contact op met de landschapsconsulent want de kans bestaat dat je voor je plantplannen kan rekenen op steun van de provincie of je gemeente.

Doel?

  • Verfraaiing van het landschap: Het doel van zo’n landschapsplan (bij particulieren) of landschapsbedrijfsplan (bij landbouwers) is om het landschap te verfraaien en dit zowel voor de eigenaar van het terrein als voor de buurtbewoners, toevallige passanten en recreanten.

  • Ecologische versterking van de omgeving: Naast de visuele opwaardering van het landschap zorgt de aanleg van hagen, houtkanten, bomenrijen en poelen ook voor een ecologische versterking van de omgeving. Planten en dieren kunnen zich via deze kleine landschapselementen doorheen het landschap verplaatsen, er zich verschuilen, nest maken of naar voedsel zoeken.

Hoe?
Gewapend met fototoestel en kaartmateriaal komt de landschapsconsulent – op jouw vraag – op bezoek om na te gaan hoe jouw specifieke wensen en onze doelstellingen verenigd kunnen worden in een mooi landschapsplan.

Naargelang de situatie (locatie van je grond en de plannen die je hiermee hebt) kan je rekenen op gratis advies, planopmaak, levering van plantgoed of zelfs de volledige realisatie van het plan. Ook voor het onderhoud van de aanplantingen bestaan er heel wat ondersteuningsmogelijkheden (zoals de knotploeg Knotsgek, gemeentelijke subsidies, beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij, …). De landschapsconsulent informeert je graag over de verschillende ondersteuningsmogelijkheden.

Opgelet, een landschaps(bedrijfs)plan is geen standaardplan dat zomaar en overal toepasbaar is. Terrein- en omgevingskenmerken (waterpeil, bodem, type landschap) en de ambities van de aanvrager bepalen mee hoe het uiteindelijk plan er kan uit zien: meidoornhagen als perceelsafbakening, fruitbomen in een weiland, lindes aan de toegangspoort, een eikendreef naar het erf, een poel, knotwilgen langs de beek, … .

Meer info + contact:
Foeke Van Weverberg - [email protected]