Landschap

Met de aanleg en het beheer van kleine landschapselementen, zoals poelen, hagen, houtkanten en boomgaarden werken we dagdagelijks aan een ecologisch en visueel interessant landschap dat de leefbaarheid en de belevingswaarde van de regio verhoogt. Ontdek hier onze acties!

Onze knotwerking

De Zuid-West-Vlaamse knotploeg 'Knotsgek?!' bestaat uit vrijwilligers die zich op frequente basis met veel enthousiasme en plezier actief inzetten voor natuur en landscha…

Landschapsplannen

Woon je ‘op den buiten’ en heb je een aanzienlijke lap grond? Wil je die weide of akker, dat braakliggend stuk of die tuin aankleden met kleine landschapselementen zoals …

Eigen kweek: hoogstam fruitbomen

Hoogstamboomgaarden komen al sinds mensenheugenis in ons landschap voor en de vele lokale rassen vormen stille getuigen van een rijke geschiedenis.

Poelen: parels in het landschap

Poelen liggen als parels verspreid in ons landschap. Vroeger werden poelen aangelegd als drinkput voor het vee of voor het roten van vlas. Vergezeld van wat langer gras, …

Opleidingen

Hier vinden jullie alle infosessies, lessenreeksen en opleidingen terug, aangeboden door het Stadlandschap Leie en Schelde in samenwerking met partners.