Zoemrijke graslanden

Zoemrijke graslanden

Is er iets mooier dan een grasland dat bulkt van de bloemen en zoemt van de bijen en insecten?

In een inmiddels ver verleden waren zoemrijke graslanden de norm, maar door verontreiniging, bestrijding met herbiciden en te intensief gebruik voor landbouw is dat vandaag niet langer het geval.

Via onze werking zet het Stadlandschap Leie en Schelde daarom actief in op het omvormen van bestaande graslanden naar zoemrijke graslanden!

Hoe?

  • Het Stadlandschap levert advies over hoe het bestaande grasland kan omgevormd worden tot een bloemrijk grasland.
  • Zijn de omstandigheden gunstig? Dan kijken we samen of we een basismengsel kunnen inzaaien. 

Voordelen?

  • Visuele pareltjes in het landschap: stop tijdens een wandel- of fietstocht langs een zoemrijk grasland en geef je ogen de kost!
  • Bij-zonder waardevol voor de lokale biodiversiteit: de bloemen in het grasland zetten de deur open voor de komst van heel wat insecten, ongewervelden, amfibieën, vogels en andere dieren. Een zoemrijk grasland bestaat dus uit meer dan alleen bloemen.

Wat met onderhoud? 
Het is voldoende om twee keer per jaar te maaien en het maaisel af te voeren (periode mei – juni en september – oktober). Dat kan om behoorlijk wat maaisel gaan, dus plan op voorhand waar je dit kwijt kan. Voor de rest is het genieten van hoe de natuur zijn werk doet.

Interesse?
Heb je een grasland dat je wenst om te vormen naar een zoemrijke plek? Neem contact op met ons via [email protected]