Onze zwaluwen: echte luchtacrobaten!

© Vildaphoto - Yves Adams

Na een lange uitputtende reis van duizenden kilometers arriveren in maart naar jaarlijkse gewoonte de eerste zwaluwen terug in ons land. De gevederde luchtacrobaten zijn zeer honkvast en komen meestal terug naar hun hun oude vertrouwde nest waar ze hun vorige kroost groot brachten. Terwijl gierzwaluwen - die eigenlijk geen ‘echte’ zwaluwen zijn - boven de stad acrobatische toeren uithalen op zoek naar insecten, vliegen de echte zwaluwen (huiszwaluw en boerenzwaluw) druk af en aan met modder voor (renovatie van) hun nest. 

Bedreiging
Spijtig genoeg neemt het aantal deelnemers aan dit vliegspektakel de laatste jaren sterk af. Door het gebruik van sproeistoffen verdwijnen insecten en daarmee ook het voedsel voor de zwaluw.

Ook onze gebouwen zijn niet echt zwaluwvriendelijk. Veel nieuwe gebouwen zijn namelijk potdicht en ook bij oude gebouwen worden kieren en spleten vaak dichtgemaakt. Bovendien worden de nesten van huis- en boerenzwaluw nog al te vaak vernietigd en ook het aanbod van nestmateriaal (modder) is sterk verminderd.

Werking
Om de zwaluwen een handje te helpen zorgde het Stadlandschap samen met de lokale besturen voor 100 kunstnesten voor de huiszwaluw en 100 nestbakken voor de gierzwaluw. Deze noodhuizen worden opgehangen nabij bestaande kolonies en bieden kansen aan zwaluwen die door vernietiging of verwijdering van hun nest dakloos zijn geworden. 

Ook jij kan je steentje bijdragen en onze gevederde vrienden helpen! In de brochure “Gezocht – luchtacrobaten” vind je info en weetjes over hoe je zelf aan de slag kan gaan om de zwaluwen een betere toekomst te geven.


Tentoonstelling
Het Stadlandschap stak samen met de lokale besturen een tentoonstelling over zwaluwen in elkaar. 

In 9 panelen kan je kennismaken met de verschillende soorten zwaluwen die in onze regio voorkomen en krijg je tips over hoe je zelf aan de slag kan om de zwaluwen een handje te helpen.

Wil je zelf in jouw school, buurthuis, clublokaal of op jouw evenement de tentoonstelling over zwaluwen opstellen? 

Reserveer de tentoonstelling door een mailtje te sturen naar [email protected]. De tentoonstelling kan je hier al even bekijken.