Onze zwaluwen: echte luchtacrobaten!

Zo rond maart arriveren naar jaarlijkse gewoonte de eerste zwaluwen terug in ons land. Het Stadlandschap Leie en Schelde zet zich samen met de lokale besturen actief in voor de zwaluwkolonies in ons werkingsgebied!

Bedreiging

Zwaluwen zijn zeer honkvast en komen meestal terug naar hun oude vertrouwde nest waar ze hun vorige kroost grootbrachten. Terwijl gierzwaluwen - die eigenlijk geen ‘echte’ zwaluwen zijn - boven de stad acrobatische kunstjes uithalen op zoek naar insecten, vliegen huis- en boerenzwaluwen druk af en aan met modder voor (renovatie van) hun nest. 

Het aantal deelnemers aan dit vliegspektakel neemt de laatste jaren helaas sterk af. Door het gebruik van sproeistoffen verdwijnen veel insecten en daarmee ook het voedsel voor de zwaluw.

Ook onze gebouwen zijn niet echt zwaluwvriendelijk. Veel nieuwe gebouwen zijn namelijk potdicht en ook bij oude gebouwen worden kieren en spleten vaak dichtgemaakt. Bovendien worden de nesten van huis- en boerenzwaluw nog al te vaak vernietigd en ook het aanbod van nestmateriaal (modder) is sterk verminderd.

Onze werking

Om de zwaluwen een handje - of liever een vleugeltje - te helpen zorgt het Stadlandschap Leie en Schelde in samenwerking met de lokale besturen uit onze regio voor kunstnesten, mestplankjes, zwaluwtillen en nestbakken voor de zwaluwen. 

Deze kunstmatige huisvesting wordt geplaatst nabij bestaande kolonies en biedt kansen aan zwaluwen die door vernietiging of verwijdering van hun nest dakloos zijn geworden. 

Wat kan ik zelf doen?

 1. Word zwaluw gastgezin!
  Woon je in de buurt van een zwaluwkolonie? Wil je hen 'onder-dak' helpen? In bepaalde gemeenten en steden van ons werkingsgebied krijgt u de kans om via de gemeente en het Stadlandschap gratis een kunstnest en mestplankje te bestellen. 

  We komen dan even langs om de locatie te bekijken en vervolgens maken we een afspraak om de kunstnesten te komen ophangen. Bovendien geven we u vrijblijvend de kans om u aan de straatzijde kenbaar te maken als ‘huiszwaluw-gastgezin’, want we willen passanten ook graag bewust maken van deze bijzondere residenten van uw buurt! Iets om trots op te zijn, toch? 

  Meer weten -> mail naar [email protected]!

 2. Zorg voor een zwaluwvriendelijke woning, schuur of stal

  Huiszwaluwen
  maken hun nest bij voorkeur tegen de gevel onder de dakgoot. Zorg ervoor dat die vrij toegankelijk is voor de vogels. Gierzwaluwen nestelen graag hoog in spleten of kieren onder het dak of in spouwmuren. Maak dus niet alle holtes of kieren potdicht. Boerenzwaluwen zijn verzot op een warme stal, dus zorg ervoor dat ze de schuur kunnen binnenvliegen. Het liefst uit het bereik van de kat des huizes!

 3. Hoe meer modder, hoe beter
  Zwaluwen hebben modder nodig om hun nesten te bouwen. Help ze door in de buurt van de kolonie een modderplek te voorzien. Dat doe je door de grond nabij de nestplaats nat te maken of maak een modderbad door in een kuil plastic te leggen en dit te bedekken met modderige klei of leem. Hou de kuil nat tijdens het voorjaar en zorg voor voldoende aanvliegruimte.

  Nog beter is het graven van een poel! Zo kunnen zwaluwen zowel drinken als modder
  verzamelen voor de bouw van hun nest. Bovendien geeft het ook de biodiversiteit een duw in de rug. Check bij onze landschapsconsulent of je in aanmerking komt om een poel te laten aanleggen.

Tentoonstelling

Het Stadlandschap stak samen met de lokale besturen een tentoonstelling over zwaluwen in elkaar. 

In 9 panelen kan je kennismaken met de verschillende soorten zwaluwen die in onze regio voorkomen en krijg je tips over hoe je zelf aan de slag kan om de zwaluwen een handje te helpen.

Wil je zelf in jouw school, buurthuis, clublokaal of op jouw evenement de tentoonstelling over zwaluwen opstellen? 

Reserveer de tentoonstelling door een mailtje te sturen naar [email protected]. De tentoonstelling kan je hier al even bekijken. 

Meer info