Biodiversiteit

Met onze soortbeschermingsacties steken we zelf de handen uit de mouwen om de biodiversiteit een handje te helpen en anderzijds willen we zo veel mogelijk mensen enthousiast maken om in hun eigen tuin of buurt aan de slag te gaan. Doe je ook mee?

Zorro de Eikelmuis

De eikelmuis (Eliomys quercinus) of in de volksmond ‘fruitratje’, ‘fruitdiefje’ of ‘tuinslaapmuis’ is geen gewone muis.

Kijk (P)uit!

Kikkers, padden en salamanders gaan éénmaal per jaar op trektocht. Bij zacht en vochtig weer gaan deze dieren na zonsondergang op zoek naar hun geboorteplaats.

Onze zwaluwen: echte luchtacrobaten!

Na een lange uitputtende reis van duizenden kilometers arriveren in maart naar jaarlijkse gewoonte de eerste zwaluwen terug in ons land.

Bloemetjes en bijtjes

Onze bijen stellen het vandaag niet zo goed. Ze zijn nochtans erg nuttig en een onmisbare schakel in de natuur. Denk maar aan de bestuiving. Eén van de problemen is het v…

Klein maar fijn: de steenuil

De steenuil is Vlaanderens kleinste uiltje. Hij vertoeft graag in halfopen landschappen met veel kleine landschapselementen. Als schuil- en nestplaats verkiest hij oude k…

Gemeentelijke groenprojecten

Het Stadlandschap Leie en Schelde werkt samen met de lokale besturen uit Zuid-West-Vlaanderen aan projecten omtrent buurtgroen, beeldkwaliteit en biodiversiteit in bebouw…

Zoemrijke graslanden

Zoemrijke graslanden zijn enig mooi en bruisen van de activiteit!

Project 'Boom zoekt Tuin': een gratis klimaatboom voor jouw tuin?

In navolging van de succesvolle 'Airkoe' - campagne wil het project ‘Klimaatbomen’ particuliere tuineigenaars aanmoedigen om aanplantingen uit te voeren in eigen tuin.