Demomoment niet-productieve investeringen: Aanplant kleine landschapselementen en aanleg erosiemaatregelen

Demomoment niet-productieve investeringen: Aanplant kleine landschapselementen en aanleg erosiemaatregelen

Sinds vorige zomer is het mogelijk om als landbouwer binnen de VLIF-reglementering de aankoop (en aanplant) van je bomen en struiken rond de hoeve en omliggende percelen voor 100% gesubsidieerd te krijgen met het normbedrag als maximum. Ook de toepassing van maatregelen om erosie op jouw landbouwperceel te verminderen geniet van 50% tot 100% steun onder de nieuwe steunmaatregel “niet-productieve investeringen”.

Tijdens deze demonamiddag geven we toelichting rond de beplantingsmogelijkheden voor een landbouwbedrijf en demonstreren we ook hoe ze machinaal onderhouden kunnen worden. We sluiten de demo af op een landbouwperceel met diverse erosiewerende maatregelen.

Alle info, programma en inschrijven -> Demomoment niet-productieve investeringen: Aanplant kleine landschapselementen en aanleg erosiemaatregelen | Inagro

 

Aangemaakt op: 17.05.2022